Faste aktivitetar

Barn og familie

Aktivitetsklubb (Hatlehol)

Ein laurdag i månaden frå kl. 17.00 (same helg som hallaktivitetane) er det aktivitetsklubb for 4.-7. klasse på Borg. Ulike aktivitetar, andakt, mat.
Kontakt: Bjørn Halfdan Leine, 95994533

Aspirantkoret

Aspirantkoret i Spjelkavik kyrkje er for barn i 1. klasse.

Les meir...

Barnekantoriet

Spjelkavik barnekantori er for gutter og jenter, fra 3. klasse og oppover.
Fra 7. klasse danner sangerne et eget kor.

Les meir...

Cantus Vialis

Cantus Vialis er for barn 3-5 år. Navnet er på latin og har betydningen sang som beskyttelse på veien.

*

Barna kommer til øvelsene sammen med en voksen. Vi legger vekt på å skape et trygt og godt fellesskap for barn og voksne.

Avgiften på kr 400,- pr. skoleår dekker mat og alt materiell.

Korlederne er Kathinka Røsberg Møller og Stine Borgan Botn, som begge jobber i Spjelkavik kyrkje.  

På øvelsene har vi denne inndelingen:

  • 17.30-18.00 Sang
  • 18.00-18.20 Kveldsmat
  • 18.20-18.50 Leik 
  • 18.50-19.00 Rydding og avslutning

Dersom du ønsker å begynne tar du kontakt med Kathinka Møller på tlf. 945 39 907. Vi har inntak av nye medlemmer i august og januar. Det kan i perioder være ventelister.

Les meir...

Familiemiddag
Internasjonal kafé

Informasjon på facebook-gruppa.

LEGOklubben

LEGO-klubben er for dei som går i 3.-6. klasse. Dei som går i 2. klasse kan få bli med etter 2. klasse-klubben på våren når dei går i 2. klasse.

Les meir...

Mini-cantus

Mini-cantus er koret for barn 1-3 år.

Søndagsskolen og Bibelgjengen (Hatlehol)

Kvar gong det er vanlig gudsteneste på Hatlehol kan borna gå til søndagsskole eller bibelgjeng før preika. 
Borna opp til 3.klasse samlast til søndagsskolen
Kontakt: Astrid Eide  48212111
Borna fra 4.-8.klasse samles i Bibelgjengen.
Kontakt: Bjørn Halfdan Leine 95994533 
 

Speidergrupper

Vi har to speidergrupper i kyrkjelyden. Dei har egne nettsider:

Ungdom

Aktivitetsklubben

Frå 7. klasse

Les meir...

Filmklubben

Frå 9. klasse

Les meir...

KRIK Spjelkavik

Frå 8. klasse

Les meir...

Vaksne og eldre

12-treff

Pensjonisttreff i kyrkjekjellaren ein gong for månaden med spennande og variert program. Det er alltid andakt, god mat og sang, men også nye gjester for kvar gong. Siste onsdag i kvar månad kl. 12.00.

Les meir...

Fellesskapsgrupper (Hatlehol)

Ein gong i månaden samlast fellesskapsgruppene. Det blir det laga eit samtaleopplegg for gruppene med utgangspunkt i denne gudstenesta.
Kontakt: Knut Bjune, 47624061

Husfellesskap (Hatlehol)

Ein gong i månaden  er det ope husfellsskap.  Tema, samtale, enkel servering. Tid og stad er å finne på facebooksida (se kontaktinfo)
Kontakt: Ragnhild Eide Akslen, 97692733
 

Kirkeringar (Hatlehol)

Samlast fredagar, ein gong i månaden.
Kontakt: Arne Vinnes, 90663025

Kyrkjeklubben

Kyrkjeklubben er ein klubb tilrettelagt for utviklingshemma med eller utan følgje. Annankvar tysdag 18:00-19:30 i salongen i kyrkjekjellaren.

Les meir...

Kyrkjekoret

Detaljer:


 

Klikk på eit arrangement for å få meir informasjon

Kalender