Faste aktivitetar

Barn og familie

Aktivitetsklubb (Hatlehol)

Ein laurdag i månaden frå kl. 17.00 (same helg som hallaktivitetane) er det aktivitetsklubb for 4.-7. klasse på Borg. Ulike aktivitetar, andakt, mat.
Kontakt: Bjørn Halfdan Leine, 95994533

Aspirantkoret

Aspirantkoret i Spjelkavik kyrkje er for barn i 1. klasse.

Les meir...

Barnekantoriet

Spjelkavik barnekantori er for gutter og jenter, fra 3. klasse og oppover.
Fra 7. klasse danner sangerne et eget kor.

Les meir...

Bli med å syng i kor!
Cantus Vialis

Cantus Vialis er for barn 3-5 år. Navnet er på latin og har betydningen sang som beskyttelse på veien.

*

Barna kommer til øvelsene sammen med en voksen. Vi legger vekt på å skape et trygt og godt fellesskap for barn og voksne.

Avgiften på kr 400,- pr. skoleår dekker mat og alt materiell.

Korlederne er Kathinka Røsberg Møller og Stine Borgan Botn, som begge jobber i Spjelkavik kyrkje.  

På øvelsene har vi denne inndelingen:

  • 17.30-18.00 Sang
  • 18.00-18.20 Kveldsmat
  • 18.20-18.50 Leik 
  • 18.50-19.00 Rydding og avslutning

Dersom du ønsker å begynne tar du kontakt med Kathinka Møller på tlf. 945 39 907. Vi har inntak av nye medlemmer i august og januar. Det kan i perioder være ventelister.

Les meir...

Familiemiddag
Internasjonal kafé

Informasjon på facebook-gruppa.

LEGOklubben

LEGO-klubben er for dei som går i 3.-6. klasse. Dei som går i 2. klasse kan få bli med etter 2. klasse-klubben på våren når dei går i 2. klasse.

Les meir...

Mini-cantus

Mini-cantus er koret for barn 1-3 år.

Søndagsskolen og Bibelgjengen (Hatlehol)

Kvar gong det er vanlig gudsteneste på Hatlehol kan borna gå til søndagsskole eller bibelgjeng før preika. 
Borna opp til 3.klasse samlast til søndagsskolen
Kontakt: Astrid Eide  48212111
Borna fra 4.-8.klasse samles i Bibelgjengen.
Kontakt: Bjørn Halfdan Leine 95994533 
 

Speidergrupper

Vi har to speidergrupper i kyrkjelyden. Dei har egne nettsider:

Ungdom

Aktivitetsklubben

Frå 7. klasse

Les meir...

Filmklubben

Frå 9. klasse

Les meir...

KRIK Spjelkavik

Frå 8. klasse

Les meir...

Vaksne og eldre

12-treff

Pensjonisttreff i kyrkjekjellaren ein gong for månaden med spennande og variert program. Det er alltid andakt, god mat og sang, men også nye gjester for kvar gong. Siste onsdag i kvar månad kl. 12.00.

Les meir...

Fellesskapsgrupper (Hatlehol)

Ein gong i månaden samlast fellesskapsgruppene. Det blir det laga eit samtaleopplegg for gruppene med utgangspunkt i denne gudstenesta.
Kontakt: Knut Bjune, 47624061

Husfellesskap (Hatlehol)

Ein gong i månaden  er det ope husfellsskap.  Tema, samtale, enkel servering. Tid og stad er å finne på facebooksida (se kontaktinfo)
Kontakt: Ragnhild Eide Akslen, 97692733
 

Kirkeringar (Hatlehol)

Samlast fredagar, ein gong i månaden.
Kontakt: Arne Vinnes, 90663025

Kyrkjeklubben

Kyrkjeklubben er ein klubb tilrettelagt for utviklingshemma med eller utan følgje. Annankvar tysdag 18:00-19:30 i salongen i kyrkjekjellaren.

Les meir...

Kyrkjekoret

Detaljer:


 

Klikk på eit arrangement for å få meir informasjon

Kalender