Spjelkavik kyrkjelyd > Alle sider > Hatlehol

Velkommen til gudsteneste på Hatlehol

Annenhver søndag i skoleåret er det gudstjeneste på Ålesund Folkehøgskole (tidl. Borgund) Løypevegen 1, 6012 Ålesund.
Vi kaller stedet for Hatlehol fordi det kommende soknet vil hete Hatlehol.

Gudstjenestene er en del av Spjelkavik kyrkje sitt gudstjenestetilbud og har et litt annerledes preg enn i kirka. De fleste som medvirker under gudstjenesterne er frivillige medarbeidere. Før hver gudstjeneste samles en av gudstjenestegruppene for å forberede gudstjenesten. Gruppa er også aktivt medvirkende i hele gudstjenesten, fra musikk, tekstlesing og bønner til praktiske oppgaver som kirkekaffe og rigging av salen. Tilsammen er nå over 70 mennesker engasjert i ulike oppgaver.

Vi opplever at dette store engasjementet gir en opplevelse av eierskap, tilhørighet og gudstjenesteglede.

Dersom du har lyst til å være med i en gudstjenestegruppe eller ha en annen oppgave i gudstjenestene, er du velkommen til å ta kontakt med presten på gudstjenesten eller til sokneprest Knut Bjune, 47624061.

Velkommen i fellesskapet!

Faste aktivitetar

Aktivitetsklubb (Hatlehol)

Ein laurdag i månaden frå kl. 17.00 (same helg som hallaktivitetane) er det aktivitetsklubb for 4.-7. klasse på Borg. Ulike aktivitetar, andakt, mat.
Kontakt: Bjørn Halfdan Leine, 95994533

Fellesskapsgrupper (Hatlehol)

Ein gong i månaden samlast fellesskapsgruppene. Det blir det laga eit samtaleopplegg for gruppene med utgangspunkt i denne gudstenesta.
Kontakt: Knut Bjune, 47624061

Husfellesskap (Hatlehol)

Ein gong i månaden  er det ope husfellsskap.  Tema, samtale, enkel servering. Tid og stad er å finne på facebooksida (se kontaktinfo)
Kontakt: Ragnhild Eide Akslen, 97692733
 

Kirkeringar (Hatlehol)

Samlast fredagar, ein gong i månaden.
Kontakt: Arne Vinnes, 90663025

Søndagsskolen og Bibelgjengen (Hatlehol)

Kvar gong det er vanlig gudsteneste på Hatlehol kan borna gå til søndagsskole eller bibelgjeng før preika. 
Borna opp til 3.klasse samlast til søndagsskolen
Kontakt: Astrid Eide  48212111
Borna fra 4.-8.klasse samles i Bibelgjengen.
Kontakt: Bjørn Halfdan Leine 95994533 
 


Gå til side for alle aktivitetar i kyrkjelyden

Aktuelt

Interimkyrkja

Gudstjenester på Borg

Hatlehol kyrkje

Les meir om den nye planlagte kyrkja.