Kontaktliste

Kopiere e-postadresser: Høyreklikk på "Send e-post"-lenken og velg "Kopier e-postadresse".
Lim e-postadressen inn i ditt e-postprogram.

Hans Roar Aas

Dagleg leiar
 70165371
 94323279
 Send e-post

Aud Romslo Schistad

Diakon
 70165374
 90723782
 Send e-post

Siri Bergh Sætremyr

Frivilligkoordinator
 97175899
 Send e-post

Ola Eide

Kantor
 70165375
 94532463
 Send e-post

Kjetil Austad Endal

Kapellan
 98631037
 Send e-post

Bjarte Hove

Kapellan
 70165384
 45270443
 Send e-post

Jon Ivar Tønnesen

Kateket
 70165373
 94539906
 Send e-post

Årolilja Knutsen

Kyrkjelydspedagog
 41393848
 Send e-post

Solrun Teigen Berstad

Kyrkjetenar
 97568499
 Send e-post

Arvid Havåg

Organist
 94532465
 92493599
 Send e-post

Knut Bjune

Sokneprest
 70165372
 47624061
 Send e-post

Kathinka Røsberg Møller

Trusopplæring
 47380303
 Send e-post