Spjelkavik kyrkjelyd > Alle sider > Soknerådet

Soknerådet

Spjelkavik sokneråd består av 8 faste representanter i tillegg til soknepresten.

Ved kirkevalget 2019 ble følgende personer valgt inn:

Odd Arne Skogen

Bernt Laurits Skjong

Trude Løvoll Ødegaard

Rigmor Andersen Eide

Jon Inge Lervåg

Lovise Sømme Strand

Kristin Grepstad Mørkeseth

Christina Margarete Duwe

Vara:

Ragnhild Holen Relling

Kjell Aas

Oliver Mikal Hanken

Inger Sofie Heggland

Lidvar Svein Flydal

 

 

Jon Inge Lervåg o Trude Løvoll Ødegaard er valgt til henholdsvis leder og nestleder av soknerådet for 2020.

Rigmor Andersen Eide er soknerådets representant i Ålesund kirkelige fellesråd.

 

Soknerådets møter våren 2020:

14. januar

11. februar

10. mars

21. april

19. mai

16. juni

Møtene avholdes på møterommet i kontorfløy i Spjelkavik kyrkje kl. 1800 hvis annet ikke blir opplyst.

 

Soknerådets årsmøte er 29. mars kl 1230 i kirkekjelleren.

Soknerådsreferat

Her vil de siste møtereferat bli lagt ut.
Eldre referat kan innhentes hos daglig leder: E-post til Hans Roar Aas


 TittelBeskrivelse
Referat03.12.2019
Referat22.10.2019
Referat27.08.2019
Referat06.08.2019
Referat02.07.2019
Referat28.05.2019
Referat30.04.2019
Referat19.03.2019
Referat19.02.2019
Referat22.01.2019
Referat11.12.2018
Referat20.11.2018
Referat23.10.2018
Referat17.09.2018
Referat12.06.2018
Referat08.05.2018
Referat20.03.2018
Referat13.02.2018
Referat16.01.2018