Soknerådet

Spjelkavik sokneråd består av 8 faste representanter i tillegg til soknepresten.

Ved kirkevalget 2015 ble følgende personer valgt inn:

Anne-Marit Molnes Hagelund

Ketil Hjelset

Jon Inge Lervåg

Egil Voergaard Blindheim

Hans Gunnar Møller

Hellen Myrstad Hovland

Magni Sæter Stavseng

Ingrid Urke Gamlem

Vara:

Christina Duwe

Siri Sætremyr

Lovise Sømme Strand

Trond Herje

Vigdis Sæter

 

Egil Blindheim har studiepermisjon derfor er Christina Duwe inne som fast representant i perioden.

Ketil Hjelset og Jon Inge Lervåg er valgt til henholdsvis leder og nestleder av soknerådet for 2017.

Anne-Marit Molnes Hagelund er soknerådets representant i Ålesund kirkelige fellesråd.

Soknerådsreferat

Her vil de siste møtereferat bli lagt ut.
Eldre referat kan innhentes hos daglig leder: E-post til Hans Roar Aas


 TittelBeskrivelse
Referat13.06.2017
Referat09.05.2017
Referat25.04.2017
Referat14.03.2017
Referat14.02.2017
Referat17.01.2017
Referat15.11.2016
Referat18.10.2016
Referat 20.09.2016
Referat07.06.2016
Referat10.05.2016
Referat12.04.2016
Referat15.03.2016
Referat16.02.2016
Referat19.01.2016

Årsmeldinger