Hatlehol kyrkje

06.07.2016

Hatlehol kyrkje

Les meir om den nye planlagte kyrkja.

Hatlehol Kyrkje

Ålesund bystyre vedtok i 2012 å legge inn 110 mill. kroner i kommende fireårsperiode til bygging av Hatlehol kyrkje. 5 mill ble bevilget til detaljplanlegging i 2013 og et tilsvarende beløp for 2014. Detaljprosjekteringen ble fullført i 2014.
Ålesund kommune er imidlertid blitt satt under statlig budsjettkontroll for alle investeringer. Det gjelder også Hatlehol kirke. Byggestart vil derfor bli  utsatt noen år inntil kommunen er ute av ROBECK-lista og igjen kan fatte egne vedtak om investering.


 Her kan du laste ned og studere hele forprosjektet for Hatlehol kyrkje.