Anders Barstad ordinert til prest

24.09.2018

Anders Barstad ordinert til prest

Anders Barstad ble ordinert til prestetjeneste under en høytidelig gudstjeneste onsdag kveld.

Ander er vokst opp på Åsemulen - bare et steinkast opp i bakken fra Spjelkavik kyrje. Selv om det i hans barne- og ungdomsår bare var fotballbaner og en ridestall her kirka står i dag.

Anders bestemte seg først for å bli prest lenge etter han var ferdigutdanna som økonom og hadde noen år i arbeidslivet bak seg. Anders har derfor rukket å bli 51 år når han nå onsdag 19. september ble ordinert av biskop Ingeborg Midttømme. 

Anders begynner nå i sitt arbeid som sokneprest i Tresfjord og Vike sokn. Vi ønsker han lykke til og Guds velsignelse i arbeidet.