3-årstreff

19.10.2018

3-årstreff

Dei som er født i 2015 og familien er invitert til 3-årstreff med familiemiddag 15. eller 29. november.

Invitasjonsbrev er sendt i posten.

Påmelding her: https://secure2.mylabora.com/Påmelding?oid=2123fcef-36bb-4458-9bee-1a487efa7871&fid=90780045-fb1d-483e-bee5-0c7bcb6fc1a4

Tilbodet er ein del av trusopplæringa i Spjelkavik kyrkjelyd.
Ved spørsmål, kontakt Kathinka R. Møller: 47380303 / kathinka.rosberg.moller@kirken.aalesund.no.