2.-klasseklubben

02.01.2019

2.-klasseklubben

Dei som går i 2.-klasse (2011-kullet) er invitert til 2.-klasseklubb i Spjelkavik kyrkje.

Invitasjonsbrev er sendt i posten.

Påmelding her: https://secure2.mylabora.com/P%C3%A5melding?oid=2123fcef-36bb-4458-9bee-1a487efa7871&fid=0d588b43-14f8-424d-adfb-5c8a6bbb4726

Tilbodet er ein del av trusopplæringa i Spjelkavik kyrkjelyd.
Ved spørsmål, kontakt Kathinka R. Møller: 47380303 / kathinka.rosberg.moller@kirken.aalesund.no.