Kirkevalget: Nytt sokneråd

Kirkevalget: Nytt sokneråd

11.09.2019

Kirkevalget: Nytt sokneråd

9. september ble det avhold kirkevalg og Spelkavik menighet har fått et flunkende nytt sokneråd.

Desse ble valt inn:

Odd Arne Skogen

Bernt Laurits Skjong

Trude Løvoll Ødegaard

Rigmor Andersen Eide

Jon Inge Lervåg

Lovise Sømme Strand

Kristin Grepstad Mørkeseth

Christina Margarete Duve

 

Vara:

Ragnhild Holen Relling

Kjell Aas

Oliver Mikal Hanken

Inger Sofie Heggland

Lidvar Svein Flydal

 

I tillegg til de 8 faste medlemmene er sokneprest Knut Bjune medlem. Daglig leder Hans Roar Aas er sekretær for rådet.

Det avholdes et konstituerende møte i oktober. Det nye soknerådet virker fra 1. november.

 

1616 personer avga sin stemme ved soknerådsvalget - av et mantall på 14414 personer.