Gamle og nye fjes i staben

Gamle og nye fjes i staben

18.10.2019

Gamle og nye fjes i staben

Noen vikarer er godt kjent fra før i Spjelkavik menighet!

Det er sikkert mange som har lagt merke til et par nye ansikter i høst. Det vil si noen er ikke så veldig nye, bare resirkulert :) 

Kapellan Bjarte Hove er i studiepermisjon i september og oktober og inn som prestevikar kommer Thorvald Grønli, vår "gamle" kapellan. Han blir i Spjelkavik til 17. november.

Eline Rabbevåg har vært vikar i Ålesund kirkelige fellesråd i hele 2019. Først som diakon i Ålesund og Volsdalen menighet, så kirketjenervikar og nå i trosopplæringa her i Spjelkavik. Eline er utdannet diakon og fortsetter i trosopplæringa ut året. I tillegg er Eline hyret inn av prosten til å arbeide med konfirmanter i menigheten også.

Trosopplærer-stillingen som har vært ledig etter at Årolilja Knutsen sluttet i sommer har nå blitt besatt og vi gleder oss til å ta imot Birgitte Norgaard som begynner hos oss 1. januar 2020.

Det er fortiden mange ledige prestestillinger i Møre bispedømme, også hos oss har det vært vanskelig å få ansatt en kapellan i stillingen som står ledig etter at Kjetil Austad Endal flyttet til Bergen og prestestilling i Landås menighet. Vi håper at vi snart har en ny prest på plass. I mellomtiden gleder vi oss over at det finnes dyktige vikarer!