Lys Våken

Lys Våken

05.11.2019

Lys Våken

Dei som har går i 6. klasse er invitert til Lys Våken med overnatting i kyrkja 22.-23. november og gudsteneste 1. desember.

Invitasjonsbrev er sendt i posten.

Påmelding her: https://secure2.mylabora.com/P%C3%A5melding?oid=2123fcef-36bb-4458-9bee-1a487efa7871&fid=fb620fd2-3520-4deb-9fdd-f6b228b2ae5f seinast tysag 19. november.

Tilbodet er ein del av trusopplæringa i Spjelkavik kyrkjelyd. Ved spørsmål, kontakt Kathinka R. Møller: 47380303 / kathinka.rosberg.moller@kirken-aalesund.no.