Aktivitetsklubben på Hatlehol


Ein laurdag i månaden frå kl. 17.00 (same helg som hallaktivitetane) er det aktivitetsklubb for 4.-7. klasse på Ålesund folkehøgskole. Ulike aktivitetar, andakt, mat.

Kontakt: Bjørn Halfdan Leine, 95994533

Tilbake