Fastelys


7 veker i fastetida - 7 lys i regnbogens fargar. Kjøp nå!

Vi får levert fastelys innan 1. mars i år, mellom fastelavnssøndag og oskeonsdag.
Dei minste lysa er 4x6cm og passar oppi telysestakar, pris: 100 per sett.
Dei største lysa er 5x12cm, pris: 200 per sett.
Saman med lysa får ein et eksemplar av regnbogebøn-heftet.

Fastebøsse, superhelthefte, skjema for barnas fastejobb og resten av heftene med regnboge-bøner vert delt ut på gudstenester og andre samlingar.

Send ein e-post til jon.ivar.tonnesen@kyrkja.alesund.no for å bestille/reservere fastelys. Du må sjølv hente dei på kyrkjekontoret eller på ei gudsteneste.

Tilbake