Søndagsbrevet: Et møte med Jesus


Ser du Jesus i ditt liv? Det er det store spørsmålet i dag.
Les Søndagsbrevet for 17. januar 2021!

Søndagsbrev for 3. søndag i Åpenbaringstiden.
Av Bjarte Hove, kapellan

 

Ingen har noen sinne sett Faderen. Men Sønnen, som er i Faderens fang, har vist oss ham. (Joh 1:18)

Når du ser Jesus, da ser du Gud, da ser du Faderen.
Da ser du Guds sanne vesen.
Da ser du Guds kjærlighet.

Når du ser Jesus,
Da ser du dybdene i Guds kjærlighet.

Når du ser Jesus, som fylles med medfølelse når han ser vår smerte. Din smerte, min smerte, da ser du Faderens hjerte for oss. 

Når du ser Jesus,
Da ser du veien, sannheten og livet. 
Da ser du han som gav sitt liv for deg, for at du skulle gå fri.
Han som knuste dødens makt.

Når du ser Jesus, da ser du han som går i forbønn for deg, som uavlatelig løfter frem din sak for Faderens hjerte.

Når du ser Jesus, da ser du Gud. 
Ingen har noen sinne sett Gud.
Men når vi ser Jesus, da ser vi hvem Gud er.

***

Ser du Jesus i ditt liv? Det er det store spørsmålet i dag.

Les fortellingen om kvinnen ved brønnen. Hele teksten står nederst, eller du kan slå opp i din egen Bibel, i Evangeliet etter Johannes, kapittel 4. Hvordan ble hennes møte med Jesus? Hva gjorde det med livet hennes? Fra å holde seg unna de andre, til å bli frimodig? Fra kanskje å bli utnyttet til å bli frigjort – i ordets dype betydning?

Måtte Jesus bli synlig for oss i livene våre, og måtte troen finne sterke røtter i hjertene våre!
God helg!

 

1 Da nå Herren visste at fariseerne hadde hørt at Jesus vant flere disipler og døpte flere enn Johannes

2 - enda Jesus selv ikke døpte, men disiplene hans -

3 da forlot han Judea og dro igjen til Galilea.

4 Han måtte da reise gjennom Samaria.

5 Han kom da til en by i Samaria som heter Sykar. Den ligger i nærheten av det jordstykket Jakob ga sin sønn Josef.

6 Der var Jakobs brønn. Jesus var trett etter vandringen, og satt nå der ved brønnen. Det var omkring den sjette time.

7 Da kommer en kvinne fra Samaria for å dra opp vann. Jesus sier til henne: Gi meg å drikke!

8 Disiplene hans var gått inn i byen for å kjøpe mat.

9 Den samaritanske kvinnen sier til ham: Hvordan kan du som er jøde, be meg, en samaritansk kvinne, om å få drikke? Jøder har nemlig ikke omgang med samaritanere.

10 Jesus svarte og sa til henne: Kjente du Guds gave, og visste du hvem det er som sier til deg: Gi meg å drikke - så hadde du bedt ham, og han ville gi deg levende vann!

11 Kvinnen sier til ham: Herre, du har ikke noe å dra opp vann med, og brønnen er dyp. Hvor har du da det levende vannet fra?

12 Du er da vel ikke større enn vår far Jakob, som ga oss brønnen og selv drakk av den, og likeså hans sønner og buskapen hans?

13 Jesus svarte og sa til henne: Hver den som drikker av dette vannet, blir tørst igjen.

14 Men den som drikker av det vannet jeg vil gi ham, skal aldri i evighet tørste, men det vannet jeg vil gi ham, blir i ham en kilde med vann som veller fram til evig liv.

15 Kvinnen sier til ham: Herre, gi meg dette vannet, så jeg kan slippe å tørste og gå hit for å dra opp vann!

16 Han sier til henne: Gå og rop på mannen din, og kom så hit.

17 Kvinnen svarte: Jeg har ingen mann. Jesus sa til henne: Med rette sa du: Jeg har ingen mann!

18 For du har hatt fem menn, og den du nå har, er ikke din mann. Der talte du sant.

19 Kvinnen sier til ham: Herre, jeg ser at du er en profet!

20 Våre fedre tilba på dette fjellet, og dere sier at Jerusalem er stedet hvor en bør tilbe.

21 Jesus sier til henne: Tro meg, kvinne! Den time kommer da dere verken skal tilbe Faderen på dette fjell eller i Jerusalem.

22 Dere tilber det dere ikke kjenner. Vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene.

23 Men den time kommer, og er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe Faderen i ånd og sannhet. For det er slike tilbedere Faderen vil ha.

24 Gud er ånd, og de som tilber ham, må tilbe i ånd og sannhet.

25 Kvinnen sier til ham: Jeg vet at Messias kommer - han som kalles Kristus. Når han kommer, skal han forkynne oss alt.

26 Jesus sier til henne: Jeg er det, jeg som taler med deg.

27 I det samme kom disiplene hans, og de undret seg over at han talte med en kvinne. Likevel spurte ingen: Hva vil du henne? eller: Hvorfor taler du med henne?

28 Kvinnen lot da vannkrukken sin stå og gikk inn i byen. Og hun sa til folket der:

29 Kom og se en mann som har sagt meg alt det jeg har gjort! Han skulle vel ikke være Messias?

30 De dro da ut fra byen og kom til ham.

Tilbake