Undretur og 4-årsbok


4-åringane (født 2019) er invitert til undretur og utdeling av 4-årsbok.

Les meir
 

Undretur og 4-årsbok


4-åringane (født 2019) er invitert til undretur og utdeling av 4-årsbok.

Les meir

Sorggruppe


Vi startar sorggruppe i Spjelkavik kyrkje, mandag 16.oktober kl.12.00. Dette er ei samtale- /refleksjonsgruppe for dei som har mista eit nært familiemedlem.

Les meir
 

Sorggruppe


Vi startar sorggruppe i Spjelkavik kyrkje, mandag 16.oktober kl.12.00. Dette er ei samtale- /refleksjonsgruppe for dei som har mista eit nært familiemedlem.

Les meir

Gunnhild Barstad Løvold, prestevikar


Gunnhild Barstad Løvold har nå startet som PUU, prest under utdanning, i Spjelkavik kyrkje. 

Les meir
 

Gunnhild Barstad Løvold, prestevikar


Gunnhild Barstad Løvold har nå startet som PUU, prest under utdanning, i Spjelkavik kyrkje. 

Les meir

Resultat soknerådsval


Resultat for val av sokneråd er klart. 6 faste medlemer og 4 vararemedlemer skal styre kyrkjelyden dei neste fire åra.

Les meir
 

Resultat soknerådsval


Resultat for val av sokneråd er klart. 6 faste medlemer og 4 vararemedlemer skal styre kyrkjelyden dei neste fire åra.

Les meir


Sjå fleire artiklar

Facebook

Følg oss på facebook!

Les meir

Hatlehol

Medan vi ventar på Hatlehol kyrkje held vi gudstenester i indre del av soknet omlag annakvar søndag på Ålesund folkehøgskole.

Les meir

tru.no

Trusopplæringa i Spjelkavik kyrkjelyd

Les meir

Nokon å snakke med?

Treng du nokon å snakke med? Ein telefonsamtale kan vere til hjelp. Her er fleire som du kan ta kontakt med.

Les meir

Dagens Bibelord