Spjelkavik sokneråd


Soknerådet er kyrkjelyden sitt demokratisk valde styringsorgan.

 

Odd Arne Skogen - Leiar

Kristin Grepstad Mørkeseth - Nestleiar

Anders Grytten - sokneprest

Rigmor Andersen Eide - Medlem i Ålesund kyrkjelege fellesråd

Jon Inge Lervåg 

Trude Løvoll Ødegaard 

Bernt Laurits Skjong

Lovise Sømme Strand

Christina Margarete Duwe

 

Vara:
Ragnhild Holen Relling
Kjell Aas
Oliver Mikal Hanken
Inger Sofie Heggland
Lidvar Svein Flydal

 

Kristin Smehus er rådgiver for  Spjelkavik sokneråd og kontaktpunkt.

Ta kontakt på: kristin.smehus@kyrkja.alesund.no eller ring 70 16 53 00 hvis du har spørsmål om soknerådsarbeidet.

Du kan også ta kontakt med soknerådsleder Odd Arne Skogen på telefon: 411 46 133

 

 

 

 

 

 

Resultat soknerådsval

Resultat for val av sokneråd er klart. 6 faste medlemer og 4 vararemedlemer skal styre kyrkjelyden dei neste fire åra.

Les meir