Trusopplæringa i Spjelkavik kyrkjelyd


Vi sender invitasjonsbrev i posten for kvart arrangement.

Vi anbefalar også faste aktivitetar for born og unge. Sjå oversikt over våre aktivitetar.

Når ein melder barnet til dåp blir ein også kalla inn til ei dåpssamling.

Les meir


Alder: 0-12 mnd. 
Tid: Tysdagar kl. 10.00 eller 12.00 NB: Påmelding!

Les meir


Samling med småbarnssong for 1-åringar i følgje med ein vaksen.

Les meir


Samling med song og bibelfortelling for 2-åringar i følgje med ein vaksen.

Les meir


Samling med bibelfortelling for 3-åringar i følgje med ein vaksen.

Les meir


Undreturen er ei oppdagingsferd  i kyrkjerommet. Kyrkja er eit spanande hus, annleis enn andre hus og det er mykje å sjå og undre seg over.
Gudsteneste med utdeling av 4-årsbok.

Les meir


Påskeverkstad og påskefortelling 6-åringar i følgje med ein vaksen.

Les meir


Bibelforteljing, formingsaktivitet og aktivitetsløype (utandørs), bollar og kakao.
Gudsteneste med utdeling av 1.-klassebok (6-årsbok).

Les meir


3 samlingar med bibelhistorie og ulike aktivitetar.
Introduksjon til LEGO-klubben.

Les meir


Fisk- og skattejakt på Atlanterhavsparken laurdagen før hausttakkefesten.
Gudsteneste med hausttakkefest og bokutdeling 

Les meir


Spennande oppgåver venter 4.-klassingane på lørdagen.
Dei har også oppgåver på gudstenesta søndagen.

Les meir


Vi feirar at det er omlag 10 år sidan dei fleste av 5.-klassingane vart døypt.
Ein samling med undervisning, film og mat.
Gudsteneste på søndagen.

Les meir


Overnatting i kyrkja, med film, klubbkveld og mat.
Gudsteneste på søndag med utdeling av salmebok.

Les meir


3 samlingar i kyrkja. Film, mat og klubbkveld.
Introduksjon til aktivitetsklubben.

Les meir


2 samlingar i kyrkjekjellaren. Film og pizza. Introduksjon til Filmklubben.

Les meir


Sjå informasjonen på Konfirmasjon-sida vår.

Les meir


Ein fredag i månaden, frå 9. klasse.

Les meir