2-årstreff


Samling med song og bibelfortelling for 2-åringar i følgje med ein vaksen.

Program:
Samling der vi leikar og syng oss inn i ei spennande bibelforteljing
Familiemiddag (der resten av familien kan vere med).
Utdeling av bok om Noas ark.

Tid: Haustsemesteret (ca. oktober)
 

Tilbake