Artikkelarkiv


Her finn ein også tidlegare framside-artiklar som ikkje har ein utløpsdato.

Torsdagskveld i kyrkja


Torsdag 7. desember kl 19.30 ved Ingebrigt Austnes: Kven er Gud i Det gamle testamentet? Velkommen!

Les meir

 

Torsdagskveld i kyrkja


Torsdag 7. desember kl 19.30 ved Ingebrigt Austnes: Kven er Gud i Det gamle testamentet? Velkommen!

Les meir

 

Bispevisitas i Spjelkavik kyrkjelyd


I veke 47 deltek biskop Ingeborg Midttømme mellom anna på Heime på Hatlehol, salmekveld ved kyrkjekoret og familiegudsteneste. Velkommen!

Les meir

 

Bispevisitas i Spjelkavik kyrkjelyd


I veke 47 deltek biskop Ingeborg Midttømme mellom anna på Heime på Hatlehol, salmekveld ved kyrkjekoret og familiegudsteneste. Velkommen!

Les meir

 

Resultat soknerådsval


Resultat for val av sokneråd er klart. 6 faste medlemer og 4 vararemedlemer skal styre kyrkjelyden dei neste fire åra.

Les meir

 

Resultat soknerådsval


Resultat for val av sokneråd er klart. 6 faste medlemer og 4 vararemedlemer skal styre kyrkjelyden dei neste fire åra.

Les meir

 

Kyrkjevalet 2023!


Kandidatliste til soknerådsvalet 11. september

Les meir

 

Kyrkjevalet 2023!


Kandidatliste til soknerådsvalet 11. september

Les meir