2.-klasseklubb


3 samlingar med bibelhistorie og ulike aktivitetar.
Introduksjon til LEGO-klubben.

Tid: Vårsemesteret (jan/feb)

Tilbake