7. klasse: Juniorkonfirmant


3 samlingar i kyrkja. Film, mat og klubbkveld.
Introduksjon til aktivitetsklubben.

Tid: Vårsemesteret

Tilbake