Interimkyrkja


Medan vi ventar på Hatlehol kyrkje held vi til i lokala til Ålesund Folkehøgskole (tidlegare Borgund).

Det blomstrar i gudstenestelivet i indre bydel sjølv om vi må vente ei stund på Hatlehol kyrkje. Annankvar søndag samlast vi på Ålesund Folkehøgskole (tidlegare Borgund) til ei gudsteneste fylt med høgtid, musikk og fellesskap for store og små. Vi feirar nattverd, og barna kan gå til søndagsskulen eller bibelgjengen. Etterpå er det kyrkjekaffe og åpen idrettshall med godt vêr året rundt.

Hatlehol er ein del av Spjelkavik kyrkjelyd, men har også nokre eigne faste møtepunkt i indre bydel. Nokre laurdagar er det aktivitetsklubb på Ålesund Folkehøgskole for barn i barneskulealder. Éin søndagskveld i månaden samlast vi heime hos kvarandre i husfellesskap. Og har vi gløymt å skrelle potetene før klokka 11.00 ein søndag, så er det av og til mogleg å kjøpe middag etter gudsteneste og kyrkjekaffe.

Du finn program på Spjelkavik kyrkjelyd si hovudside. Velkomen skal du vere!

Følg også med på facebooksidene "Hatlehol Interimkyrkje" og "Hatlehol Søndagsskole og Bibelgjengen"

Tilbake