Påmelding til gudsteneste


Velkomen til gudsteneste 20. juni. Avskjed med sokneprest Knut Bjune

Frå 9. mai er også Ålesund kommune på nasjonalt nivå når det gjeld smittevernreglar. Det vil si at vi ikkje lenger må ha 2 meter avstand ved allsong. Det er 1 meter avstand som gjeld og derfor har vi no plass til 180 personar på faste, tilviste plassar i kyrkjerommet.

  • Ved påmelding registrerast namn og telefonnummer til ein kontaktperson per husstand eller kohort og kor mange personar som meldast på (inkludert kontaktpersonen).
  • Påmeldingsskjemaet vil vise kor mange plassar det er ledig på kvar gudsteneste.
  • Dersom ein meldar seg på seinare enn 1 time før gudstenestestart (1,5 time for Hatlehol)  og/eller møter opp seinare enn 5 minutt før gudstenestestart så kan plassen bli gitt vekk til andre.

 

Påmeldingsskjema: trykk her!

 

Det er også mogleg å møte opp utan å ha meldt seg på, men då får ein berre kome inn dersom det er ledige plassar. Ein kan og melde seg på ved å ringe oss på nummer 70 16 53 00 (kvardagar 9-15). Vi vil då fylle ut skjemaet for deg med namn, telefonnummer og kva for gudsteneste du melder deg på.
Eventuell avmelding sendes til jon.ivar.tonnesen@kyrkja.alesund.no før fredag kl. 15:00 (etter det kan ein sende SMS til prest eller kyrkjetenar) slik at andre kan få den plassen som blir ledig.

 

Smittevernet ved gudstenester og kyrkjelege handlingar:

  • Sjuke personar skal ikkje delta eller være til stede. Dersom du er i karantene eller har symptom på luftvegsinfeksjon så må du halde deg heime.
  • Gode rutinar for handhygiene og reinhald. Du finn handsprit ved inngangen, bruk den.
  • God avstand og minst mogleg kontakt mellom personar. Stolradene i kyrkja er satt opp med minst 1 meters avstand. Ha minst 2 tomme stolar mellom deltakarar som ikkje bur saman. Ingen handhelsing/klemming.
  • Minst mogleg felles bruk og berøring av inventar og utstyr.

 

Tilbake