Grupper og aktivitetar i Hatlehol


Oversikt over grupper og aktiviteter i Hatlehol

HATLEHOLUTVALGET

Kontakt: Lovise Strand, tlf: 92603570

 

FELLESSKAPSGRUPPER

Ein gong i månaden samlast fellesskapsgruppene. Det blir det laga eit samtaleopplegg for gruppene med utgangspunkt i denne gudstenesta.
Kontakt: Aud Romslo Schistad, tlf: 90723782


KYRKJERINGAR

Samlast fredagar, ein gong i månaden.
Kontakt: Aud Romslo Schistad, tlf: 90723782

 

HEIME PÅ HATLEHOL

Ein gong eller to i semesteret er det kveldssamling med eigen kaffikopp, musikk og intervju i sofaen på scena
Kontakt: Kjell Egil Hanken, tlf: 95268287

 

 

BASAR

På hausten har vi basar til inntekt for Hatlehol kyrkje.

Kontakt: Aud Romslo Schistad, tlf: 90723782

 

Grupper i tilknyting til gudstenestene:

 

GUDSTENESTEGRUPPER

Vi har fire gudstenestegrupper som planlegger gudstenestene. Dei har ansvar for 2-3 gudstenester i halvåret.

Kontakt: Anders Grytten, tlf: 45512504

 

MUSIKK

På kvar gudsteneste har vi band og forsongarar.

Kontakt:

Anders Moen, tlf: 41243682

Kari-Lisa Roald, tlf: 97791527

 

SØNDAGSSKULEN OG BIBELGJENGEN

Kvar gong det er vanleg gudsteneste på Hatlehol kan borna gå til søndagsskule eller bibelgjeng før preika. Born opp til 3. klasse samlast til søndagsskule.
Kontakt: Ragnhild Eide Akslen, tlf: 97692733

Born fra 4. - 8. klasse samlast i Bibelgjengen.
Kontakt: Bjørn Halfdan Leine, tlf: 95994533

 

KYRKJEKAFFI

Kontakt: Reidun Bildøy, tlf: 93068139

Tilbake