Aktivitetar i Hatlehol


Oversikt over faste aktivitetar i Hatlehol.

AKTIVITETSKLUBB

Ein laurdag i månaden frå kl. 17.00 (same helg som hallaktivitetane) er det aktivitetsklubb for 4. - 7. klasse på Ålesund Folkehøgskole. Ulike aktivitetar, andakt, mat.
Kontakt: Bjørn Halfdan Leine, 95994533

FELLESSKAPSGRUPPER

Ein gong i månaden samlast fellesskapsgruppene. Det blir det laga eit samtaleopplegg for gruppene med utgangspunkt i denne gudstenesta.
Kontakt: 

HUSFELLESSKAP

Ein gong i månaden  er det ope husfellsskap.  Tema, samtale, enkel servering. 
Kontakt: Ragnhild Eide Akslen, 97692733

KYRKJERINGAR

Samlast fredagar, ein gong i månaden.
Kontakt: 

SØNDAGSSKULEN OG BIBELGJENGEN

Kvar gong det er vanleg gudsteneste på Hatlehol kan barna gå til søndagsskule eller bibelgjeng før preika. 
Barn opp til 3. klasse samlast til søndagsskule.
Kontakt: Astrid Eide  48212111

Born fra 4. - 8. klasse samlast i Bibelgjengen.
Kontakt: Bjørn Halfdan Leine 95994533 

Tilbake