Grupper og aktivitetar i Hatlehol


Oversikt over grupper og aktiviteter i Hatlehol

HATLEHOLUTVALGET

Hatleholutvalget fungerer som eit sokneråd for Hatlehol kyrkjelyd i den daglege drifta.
Janneke Gangstø Rogne, tlf: 915 89 614 (leder)
Inger Sofie Heggland, tlf: 414 36 986
Erik Schistad Staff, tlf: 

 

FELLESSKAPSGRUPPER

Ein gong i månaden samlast fellesskapsgruppene. Det blir det laga eit samtaleopplegg for gruppene med utgangspunkt i denne gudstenesta.
Kontakt: Aud Romslo Schistad, tlf: 90723782


KYRKJERINGAR

Samlast fredagar, ein gong i månaden.
Kontakt: Aud Romslo Schistad, tlf: 90723782

 

HEIME PÅ HATLEHOL

Ein gong eller to i semesteret er det kveldssamling med eigen kaffikopp, musikk og intervju i sofaen på scena
Kontakt: Kjell Egil Hanken, tlf: 95268287

 

 

BASAR

På hausten har vi basar til inntekt for Hatlehol kyrkje.

Kontakt: Aud Romslo Schistad, tlf: 90723782

 

Grupper i tilknyting til gudstenestene:

 

GUDSTENESTEGRUPPER

Vi har fire gudstenestegrupper som planlegger gudstenestene. Dei har ansvar for 2-3 gudstenester i halvåret.

Kontakt: Anders Grytten, tlf: 45512504

 

MUSIKK

På kvar gudsteneste har vi band og forsongarar.

Kontakt:

Anders Moen, tlf: 41243682

Kari-Lisa Roald, tlf: 97791527

 

SØNDAGSSKULEN OG BIBELGJENGEN

Kvar gong det er vanleg gudsteneste på Hatlehol kan borna gå til søndagsskule eller bibelgjeng før preika. Born opp til og med 3. klasse samlast til søndagsskule.
Kontakt: Ragnhild Eide Akslen, tlf: 97692733

Born fra 4. - 8. klasse samlast i Bibelgjengen.
Kontakt: Bjørn Halfdan Leine, tlf: 95994533

 

KYRKJEKAFFI

Kontakt: Reidun Bildøy, tlf: 93068139

Tilbake