Cantus Vialis


Cantus Vialis er for barn 3-5 år. Navnet er på latin og har betydningen sang som beskyttelse på veien.

Barna kommer til øvelsene sammen med en voksen. Vi legger vekt på å skape et trygt og godt fellesskap for barn og voksne. Premiering ved hvert 5. oppmøte. Husk å ta med permen på øvelsene.

Avgiften på kr 400,- pr. skoleår dekker mat og alt materiell.

Korleder er Kathinka Røsberg Møller.  

På øvelsene har vi denne inndelingen:

  • 17.30-18.00 Sang
  • 18.00-18.20 Kveldsmat
  • 18.20-18.50 Leik 
  • 18.50-19.00 Rydding og avslutning

Dersom du ønsker å begynne tar du kontakt med Kathinka Møller på tlf. 47380303. Vi har inntak av nye medlemmer i august og januar. Det kan i perioder være ventelister.

Tilbake