LEGO-klubben


LEGO-klubben er for dei som går i 3.-6. klasse. Dei som går i 2. klasse kan få bli med etter 2. klasse-klubben på våren.

LEGO-klubben samlast 1 fredag i månaden og blir dreve av foreldra til deltakarane.
Tilbodet er ein del av trusopplæringstilbodet i Spjelkavik kyrkje og er gratis.

I løpet av 6. klasse går ein over frå LEGO-klubben til Aktivitetsklubben.

Tilbake