LEGO-klubben


LEGO-klubben er for dei som går i 3.-6. klasse. Dei som går i 2. klasse kan få bli med etter 2. klasse-klubben på våren.

LEGO-klubben samlast ca 1 fredag i månaden 
Tilbodet er ein del av trusopplæringstilbodet i Spjelkavik kyrkje og er gratis.

I løpet av 6. klasse går ein over frå LEGO-klubben til Aktivitetsklubben.

Barna kommer alene eller sammen med en voksen. Vi legger vekt på å skape et trygt og godt fellesskap for barn og voksne. Som voksen kan du velge å være med å byge lego eller drikke en kopp kaffe/te med de andre voksne.

På LEGO-klubben har vi denne inndelingen:

  • 17.30 Legobygging, 
  • 18.00 Servering av bolle/frukt/saft og Legobygging
  • 18.40 Rydding
  • 18.45 Andakt
  • 19.00 Slutt

Dersom du ønsker å begynne tar du kontakt med Sølvi Ulvestad på tlf 413 22 714 så blir du lagt til SMS-listen. Det sendes ut sms til alle interesserte før hver samling og dere svarer hvis dere kommer på LEGOklubben.

Tilbake