Fellesskapsgrupper Hatlehol


Ein gong i månaden samlast fellesskapsgruppene. Det blir det laga eit samtaleopplegg for gruppene med utgangspunkt i denne gudstenesta.
Kontakt: Knut Bjune, 47624061

Tilbake