Fellesskapsgrupper Hatlehol


Ein gong i månaden samlast fellesskapsgruppene. Det blir det laga eit samtaleopplegg for gruppene med utgangspunkt i denne gudstenesta.
Kontakt: Aud Romslo Schistad, tlf: 90723782

Tilbake