Husfellesskap Hatlehol


Ein gong i månaden  er det ope husfellsskap.  Tema, samtale, enkel servering. Tid og stad er å finne på facebooksida (se kontaktinfo)
Kontakt: Ragnhild Eide Akslen, 97692733

Tilbake