Torsdagskveld i kyrkja


Torsdag 29. februar kl 19.30: Må tro vere blind? Tema i fastetida, ved Anders Grytten. Velkommen

Torsdagskveld i kyrkja er undervisning, refleksjon/samtale og med felles kveldsmat til slutt. Pris er kr 40,- med Vipps eller kontant. Det er ingen påmelding. Samlinga er i kyrkjekjellaren. Du kan bli med på heile eller delar av kvelden. Du er velkommen!

Her er planen for våren 2024:

Dag:

Dato:

Tema:

Innleiar:

Torsdag

18.januar

Kyrkja som del av eit demensvenleg samfunn

Åsrun Håvik

Torsdag

1.februar

Kunstig intelligens

Rune Volden  frå NTNU

Torsdag

29.februar

Fastetid:  Må tro vere blind?

 

Anders Grytten

Torsdag

14.mars

Fastetid:  Å følgje Jesus i 2024

 

Ingebrigt Austnes

Torsdag

11.april

Støttekonsert i kyrkjerommet kl 19: Damekor frå Ukraina og Spjelkavik kyrkjekor

Bandore-players Chapel "Dzvinha", kyrkjekoret, Rotary

Torsdag

25.april

Apokalyptisk aften; om Johannes’ openberring

Anders Grytten

 

 

 

 

Arr. Torsdagskveld i kyrkja ved komiteen

Tilbake