Mat & prat, hybelmiddag for skoleungdom


Middagsservering ein gong per månad.

Tirsdagar kl. 14.30-16.00 i Spjelkavik kyrkje. 

Pris kr 25,-. Gratis første gong. 

Sjå i kalendaren vår for datoar. 

Tilbake