Konfirmasjonsdatoar


Sjå oversikt over konfirmasjonsdatoar her.

Konfirmasjonene i 2020 er utsatt til hausten og skulekretsane er fordelt på desse datoane:

•    Emblem søndag 23. august
•    Flisnes søndag 30. august
•    Lerstad søndag 6. september
•    Åse søndag 13. september
•    Blindheim er fordelt på lørdagene 22. og 29. august
•    Spjelkavik er fordelt på lørdagene 5. og 12. september

 

Dette var dei opprinnelege datoane for 2020:

Lørdag 23. mai 2020: Blindheim
Søndag 24. mai 2020: Flisnes, Emblem
Lørdag 6. juni 2020: Spjelkavik
Søndag 7. juni 2020: Åse, Lerstad

Ønske om bytte av dag vert tatt imot ved innskriving.
Ønske om tidspunkt vert tatt imot i løpet av konfirmasjonstida.

Konfirmasjonsdatoane for 2021 fordeler seg slik:

Lørdag 29. mai 2021: Åse, Lerstad
Søndag 30. mai 2021: Spjelkavik
Lørdag 5. juni 2021: Flisnes, Emblem
Søndag 6. juni 2021: Blindheim

Ønske om bytte av dag vert tatt imot ved innskriving.
Ønske om tidspunkt vert tatt imot i løpet av konfirmasjonstida.

Konfirmasjonsdatoane for 2022:

Lagt ut som eigen sak på nettsida fredag 29. mai kl. 18:00.
https://spjelkavik.menighet.no/Vis/ArticleId/3617/Konfirmasjonsdatoar-2022

Dei siste åra har vi pleid å legge konfirmasjonane på siste helga i mai og første helga i juni, med justeringar for å unngå pinsehelga.
Dagane varierer mellom barneskulekretsane etter mønsteret ein ser ovanfor (samme oppsett 
annakvart år ).
For å ha fleksibilitet i planleggingen av konfirmantarbeidet ønsker vi ikkje å fastsette datoane for meir enn 2 år fram i tid.

Tilbake