Konfirmasjonsdatoar


Sjå oversikt over konfirmasjonsdatoar her.

Konfirmasjonsdatoane for 2023 fordeler seg slik:

Lørdag 20. mai 2023: Åse, Lerstad
Søndag 21. mai 2023: Spjelkavik
Lørdag 3. juni 2023: Flisnes, Emblem
Søndag 4. juni 2023: Blindheim

Ønske om bytte av dag vert tatt imot ved innskriving.
Ønske om tidspunkt vert tatt imot i løpet av konfirmasjonstida.

Konfirmasjonsdatoane for 2024 fordeler seg slik:

Lørdag 25. mai 2024: Blindheim
Søndag 26. mai 2024: Flisnes, Emblem
Lørdag 1. juni 2024: Spjelkavik
Søndag 2. juni 2024: Åse, Lerstad

Ønske om bytte av dag vert tatt imot ved innskriving.
Ønske om tidspunkt vert tatt imot i løpet av konfirmasjonstida.

Konfirmasjonsdatoane for 2025:

Blir publisert på nettsidene våre i løpet av mai 2023.
Dei siste åra har vi pleid å legge konfirmasjonane på siste helga i mai og første helga i juni, med justeringar for å unngå pinsehelga.
Dagane varierer mellom barneskulekretsane etter mønsteret ein ser ovanfor (samme oppsett 
annakvart år ).
For å ha fleksibilitet i planleggingen av konfirmantarbeidet ønsker vi ikkje å fastsette datoane for meir enn 2 år fram i tid.

Tilbake