Antall deltakere i gravferd


Oppdatert informasjon om antall deltakere.

Kjære sørgende og pårørende,

For tiden er vi underlagt restriksjoner på hvor mange man kan være tilstede i kirkerommet og i Krematoriet i forbindelse med begravelsen. Etter lettelsene i restriksjonene 15. juni er det satt et tak på 170 personer i Spjelkavik kyrkje for å kunne opprettholde avstand på 1 meter mellom hver person som ikke hører til i samme husstand.

Andre kirker og lokaler kan ha andre maks-tall.

Tilbake