Gudsteneste søndag 24. januar


Gudsteneste på nett.

Sjå gudstenesta her:

Takkoffer til NMS - Vipps til Hatlehol/Borg #122064

Medverkande:

Prest: Knut Bjune
Tekstleser: Inger Sofie Heggland
Forbønn: Erika Lynn Solli (NMS), Bjørn Ødegård (Himalpartner), Louise Sømme Strand, Sølvi Ulvestad

Anders Moen m/band

Lyd: Kjell Egil Hanken

Filming: Jon Ivar Tønnesen/Sølvi Ulvestad
Redigering: Jon Ivar Tønnesen

Tilbake