Søndagsbrevet: Gud av Gud, lys av lys


Hva innebærer det å se Gud ansikt til ansikt?
Les Søndagsbrevet for Forklarelsesdagen her!

Søndagsbrev for Kristi Forklarelsesdag
Av Bjarte Hove, kapellan

«Seks dagar etter tok Jesus med seg Peter, Jakob og Johannes og førte dei opp på eit høgt fjell, der dei var åleine. Då vart han forvandla for auga deira, og kleda hans vart så skinande kvite at ingen som bleikjer klede her på jorda, kan få dei så kvite.»  Markus 9:2-3


 

Jesus blir forvandlet. Han stråler lys. De tre som ser dette med egne øyne (Peter, Jakob og Johannes), de får se Jesus sin guddommelighet. Denne strålende herligheten som kommer over Jesus, den smitter over på klærna hans, som blir hvitere enn noen klær kan bli på naturlig vis.


Kirken imiterer denne herligheten og skinnende stråleglansen i sine klær. Frelsens og herlighetens farge er hvit, og derfor kles de som døpes i hvit. Konfirmantene kles i hvite kapper. Bruden kles i hvitt. Prestene og diakonene og de som gjør tjeneste kler seg i hvitt. «Kle dere i Kristus», formaner apostelen oss. Ved å bruke liturgiske klær i kirken i stedet for vanlige klær, så fjerner presten fokuset på sin egen person, for å la Kristus skinne. Men klærne forplikter. Presten må tale Jesu ord til alle som hører, slik Faderen i det høye sier i dagens tekst: «Dette er min Sønn, den elskede, hør ham!»

Noen tvilte på at dette kunne ha skjedd. Peter skrev derfor et brev, der han henter frem fra hukommelsen denne utrolige opplevelsen oppe på fjellet: « For vi følgde ikkje klokt uttenkte mytar då vi kunngjorde for dykk vår Herre Jesu Kristi makt og hans kome. Nei, vi var augnevitne og såg hans guddomlege velde. For han fekk ære og herlegdom frå Gud, sin Far, den gongen røysta kom til han frå høgste herlegdomen: «Dette er Son min, han som eg elskar, i han har eg mi glede.» Vi høyrde sjølve denne røysta koma frå himmelen då vi var saman med han på det heilage fjellet. 2 Pet 1,16-18

Peter kommer ikke utenom at Gud Fader i det høye og Jesus Kristus i det lave begge måtte være tett knyttet sammen. Som en Far til sin Sønn. Et tett kjærlighetsbånd. Omkranset av en strålende herlighet, en glans av fullkommenhet. Trosbekjennelsen vår sier derfor om Faderen og Sønnen: «Gud av Gud, lys av lys, Sann Gud av Sann Gud».

Dette er forunderlig. For Peter visste hvor skremmende det var å møte Guds herlighet. Han kjente Profeten Jesaja sin visjon (syn!) av den mektige Gud Fader på sin himmelske kongetrone. Dette synet kan vi lese en beskrivelse av i kapittel 6 i Jesaja-boken i Det gamle testamente. Jesaja forstår hvor han er, og hva og hvem han ser, og han forstår at dette kan han ikke overleve. Han bryter ut i ren fortvilelse:

«Ve meg! Det er ute med meg.
        For jeg er en mann med urene lepper,
        jeg bor blant et folk med urene lepper,
        og mine øyne har sett Kongen,
        Herren, Allhærs Gud.»


Men profeten overlever, for en engel renser hans urene lepper. Hans synder blir tatt bort fra ham. Senere sier Profeten: «Sannelig, Gud, du er en Gud som skjuler seg». Gud holder seg skjult. Å se Gud ansikt til ansikt, det er for mye for oss. Vi tåler det ikke, slik vi er i oss selv.

Gud møter derfor øyenvitnene i en sky. Å se Gud skal en gang fylle oss med intens glede og jubel og ærefrykt. Vi skal se Gud ansikt til ansikt i paradis! Et løfte på dette har vi fått i Velsignelsen: "Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig!" Når Gud gjør alle ting nye og skaper den nye himmel og den nye jord, da skal vi se Ham som han er: «Nå ser vi stykkevis og delt, da skal vi se ansikt til ansikt», sier Paulus om dette, i kjærlighetens høysang (1.kor 13).

Men ingen kan komme til Faderens herlighet uten gjennom meg, sier Jesus (Joh 14:6). Vi trenger vi å bli renset. Våre synder må tas bort fra oss. Vi må også forvandles, slik Jesus ble forvandlet. Og denne forvandlingen skjer med oss når vi vender oss til Jesus på korset. Korset er stedet hvor våre synder ble sonet og tatt bort fra oss. Vi kan få legge dem fra oss der. Gud Fader ber oss høre på Jesus i dagens tekst. Og på korset sa han til oss: Det er fullbrakt!

Det er kirkens tro: «Det er fullbrakt!». I dag inviteres du som leser dette til å gjøre denne troen til din egen.
Stol på Jesus. Når vi ser Jesus, da ser vi Gud! (Joh 1:18).

Til ære for Faderen og Sonen og Den heilage Ande.
Amen!

Tilbake