Revisjon av gudstenesteordninga


Gudstenesteordninga som blei innført i 2012 skal reviderast og det blir høve til både nye og kjende melodiar til dei faste ledda i gudstenesta. 

Soknerådet vil presentere eit forslag og alle i soknet skal få høve til å uttale seg om dei melodiane i eit soknemøte etter påske. Dato vil bli offentliggjort snart. Det blir høve til å velgje både nytt og gamalt.

For at alle skal kunne gjere seg kjend med stoffet og melodiane på førehand, er det gjort ei innspeling der det som er nytt, blir presentert i nokre videoar og  kvart ledd blir sunge. For kome til presentasjonen, Trykk her

 

 

Tilbake