Det Norske Misjonsselskap


Vi støttar mellom anna ein kristen TV-stasjon og distribusjon av Bibelen.

Det Norske Misjonsselskap

Kyrkjelyden støttar:

* Satelittsendingar i fem kanalar og  på tre språk gjennom SAT-7.
Drama, aktualitetsprogram, song og musikk, live show, undervisning og forkynning.

* Bibeldistribusjon gjennom bokhandlarar og lokale medarbeidarar som står for sal og levering direkte til kyrkjelydar, skular og privatpersonar.

* Medieorganisasjonen Middle East Media og Anafora retreat- og kurssenter.

Gåve direkte til arbeidet: konto 8220 02 85057 merk Midt-Austen

Les meir om arbeidet i Midt-Austen her.

Tilbake