Gravferd våren 2020


Oppdatert informasjon om gravferd i Spjelkavik kyrkje våren 2020.

Kjære sørgende og pårørende,

For tiden er vi underlagt nasjonale + lokale restriksjoner på hvor mange man kan være tilstede i kirkerommet og i Krematoriet i forbindelse med begravelsen. (20 personer pr. 25.3.2020 - kan bli endret på kort varsel). Dette skyldes smitteverntiltak mot Covid-19-viruset. Det er også avstandskrav om hvor nær personer kan være til hverandre (unntatt for dem som hører til i samme husstand.)

Dette vet prestene i Spjelkavik kyrkjelyd kan bli veldig vanskelig for mange familier, ikke minst for familier med mange slektninger og pårørende: — Hvem må holde seg borte fra avskjeden? For flere familier vil dette bli vanskelig. Samtidig har vi alle full forståelse for behovet for strenge smittevern-tiltak.

På den annen side er det ikke ønskelig å utsette seremonien til senere. Det er tre grunner til dette:
1) Sorgprosessen og avskjeden blir satt på vent. All erfaring viser at det ikke er den beste løsningen.
2) Det er ikke slik at kirken nødvendigvis har anledning/kapasitet til å forrette seremonier, eller på spesifikke ønskede datoer. 
3) Familier melder om gode erfaringer ved å strømme/streame seremonien til dem som ikke kan være tilstede og/eller er i karantene. Og i dialog med presten og kirken, (og med begravelsesbyrå) vil vi hjelpe dere med råd og bistand.

Derfor: Ta kontakt med oss! Kirkens service-kontor kan formidle kontakt med prest på tlf. 7016 5300.

**

I denne vanskelige tiden kan døden vere vanskeleg å gripe og forholde seg til. Å miste nokon er tungt å ta inn over seg. Gravferda gjer døden og avskilet meir konkret. Å samlast om kista til takk og avskil er ein stoppestad på vegen gjennom sorga. Mange kjenner seg hjulpne av dei kjende rammene gravferdsgudstenesta gjev.

Meir informasjon om gravferd.
Meir informasjon om gravplass.

Tilbake